top
Ekologické služby s.r.o.predaj, servis, prevádzka ...


Referencie
Referencie

 


Čističky,odlučovače RL, lapače tukov,vsakovacie systémy,filtre.....

 

 

ESS spol. s r.o. sa zaoberá servisom, prevádzkou, montážou a sprostredkovaním predaja vodohospodárskych technológií (čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače tukov, ...)

 

V súčasnosti si vodohospodárske technológie vyžadujú pravidelný a dôkladný servis a taktiež prvidelnú kontrolu pri prevádzke týchto technológii. Servis a ostatné služby súvisiace s týmito technológiami Vám v krátkom čase zabezpečíme, s vysokou kvalitou a odbornosťou.

 

Prečo využiť práve naše služby ?


  • lebo vypĺňame medzeru medzi vysokými nárokmi veľkých, drahých, ťažkopádnych a zavedených spoločností zaoberajúcich sa likvidáciou nebezpečných odpadov a oprávnenými požiadavkami minimalizácie nákladov na prevádzku ekologických technológií a likvidáciu v nich vznikajúcich nebezpečných odpadov zo strany užívateľov a prevádzkovateľov týchto zariadení

  • lebo naše ceny za poskytované služby sú nižšie ako u veľkých a zavedených spoločností likvidujúcich nebezpečné odpady

  • lebo sme rýchlejší, dôslednejší a spoľahlivejší pri poskytovaní služieb našim zákazníkom ako naša konkurencia

  • lebo úzko a intenzívne spolupracujeme s výrobcami a distribútormi eko technológií a poznáme technologické postupy a režimy prevádzky zariadení, ktoré prevádzkujeme, čistíme a udržiavame v súlade s platnou legislatívou a so zásadami ochrany životného prostredia

  • a hlavne preto, lebo to nerobíme len ako profesionáli a len pre vytvorenie zisku, ale aj ako ekologicky mysliaci a konajúci občania i v záujme ochrany zdravia, života a udržania vysokej ekologickej hodnoty krajiny v ktorej žijeme.

 

 bottom